HAINBUCH Svenska AB

SPÄNNANDE TEKNIK

Kemistvägen 17
18379 Täby

Tel.: +46 87327550
Fax: +46 87327650
E-Mail: hainbuch@hainbuch.se
Website: www.hainbuch.se

 

Fastspänningslösningar för svarvning, fräsning, slipning

Flexiblare tillverkning och snabbare riggning

HAINBUCH modulsystem